REGULAMIN

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.

 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną  po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe, które znajduje się na stronie www.nocowanietatry.pl.

 3. Potwierdzona rezerwacja a następnie nie wykorzystanie w całości pobytu zgodnie z rezerwacją obciąża Gościa w 50% wartości usługi noclegowej niewykorzystanej.

 4. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje anulację rezerwacji.

 5. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny.

 6. Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania.

 7. Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo w dniu przyjazdu.

 8. Taksa klimatyczna to opłata dla osób fizycznych przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych i ustalona jest przez Urząd Gminy, pobierana jest z góry za cały okres pobytu w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu.

 9. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.

 10. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 11. Pokój może być zamieszkały przez nie większą ilość osób niż zgłoszono w rezerwacji.

 12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu.

 13. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowe oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać? grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń? gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energia? elektryczna?, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń? RTV oraz komputerowych.

 15. Gość? ponosi pełna? odpowiedzialność materialna? za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów lub wyposażenia i urządzeń? technicznych (również? zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną? oni obciążeni kosztami naprawy.

 16. Klient pensjonatu przywożący ze sobą? psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę? nie zagrażało innym wczasowiczom, w szczególności zwierzę? powinno być? prowadzone na smyczy i mieć? założony kaganiec. Pełna? odpowiedzialność? za szkody spowodowane przez zwierzę? ponosi jego właściciel bądź? osoba, pod której opieka? pozostaje ono w pensjonacie. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się? opłatę? w wysokości 30 PLN za cały pobyt. Pobyt innych
  zwierząt niż psy należy uzgodnić? z gospodarzem pensjonatu.

 17. Każdorazowo w trakcie pobytu opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

 18.  Nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju Pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. 

 20. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.

 21. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać? w miejscu do tego przeznaczonym.

 22. Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać? spokojnego pobytu innych gości, właściciele mogą? odmówić? bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza te? zasadę?.

 23. Parking przy Pensjonacie jest niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pensjonatu. 

 24. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany oddać? otrzymane klucze. Właściciel pensjonatu ma prawo sprawdzić? stan pokoju przy Kliencie i obciążyć? Go za ewentualne zniszczenia w pokoju. Utrata klucza obciążona jest kara? finansowa?.

 25. Po wpłaceniu zadatku, każdy powinien zapoznać się z regulaminem.