REGULAMIN U GAŁÓW

   1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.
   2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną  po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe, które znajduje się na stronie nocowanietatry.pl
   3. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje anulację wstępnej rezerwacji.
   4. Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny.
   5. Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania (dane osobowe chronione są zgodnie z polityką prywatności oraz RODO).
   6. Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.
   7. Taksa klimatyczna to opłata dla osób fizycznych przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych i ustalona jest przez Urząd Gminy, pobierana jest z góry za cały okres pobytu w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu. Opłata dotyczy osób dorosłych.
   8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.
   9. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu lub wcześniejszą godzinę przyjazdu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
   10. Pokój może być zamieszkały przez nie większą ilość osób niż zgłoszono w rezerwacji.
   11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
   12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać dodatkowych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń: RTV oraz komputerowych.
   13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu. tj. uszkodzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu. Wysokość kosztów naprawy będzie adekwatna do szacunkowej wyceny.
   14. Klient pensjonatu przywożąc ze sobą psa lub inne zwierzę domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, tak aby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom. W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy. Pełna odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel lub opiekun. Za pobyt psa w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 30 PLN za cały pobyt. Pobyt wszystkich zwierząt należy uzgodnić z gospodarzem pensjonatu.
   15. Każdorazowo w trakcie pobytu opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
   16. Nie odpowiadamy za prywatne rzeczy materialne, pozostawione w pokojach noclegowych.
   17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokojach pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego koszt oraz wskazany adres.
   18. Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA, poza miejscami do tego przeznaczonymi.
   19. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.
   20. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie/osobom, które naruszają tę zasadę.
   21. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony, bezpłatny. Gospodarze obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia, kradzież samochodu lub innego pojazdu.
   22. Po upływie terminu pobytu, należy oddać otrzymane klucze. Właściciel obiektu ma prawo sprawdzić stan pokoju i obciążyć Gościa karą finansową za ewentualne zniszczenia lub utratę klucza z chipem wejściowym.
   23. Po wpłaceniu zadatku, każdy powinien zapoznać się z regulaminem obiektu.
   24. Nieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia.
   25. Regulamin został sporządzony w celu pełnego komfortu dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie, czyli odpoczywających Gości jaki i gospodarzy obiektu.
   26. W przypadku powstania kwestii spornych, preferujemy załatwienie sprawy polubownie